Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.optionargentina.com
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewelina Mierzejewska, prowadząca działalność gospodarczą w Argentynie, w San Carlos de Bariloche, pod adresem: Los Arrayanes 313. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail optionargentina@gmail.com oraz pod numerem telefonu +54 294 460 1903.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
2. Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych czy szkoleń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Przetwarzam tylko te dane, które są niezbędne, aby zrealizować dany cel, co oznacza, że np. nie proszę Cię o numer telefonu czy adres zamieszkania, jeśli będę wysyłać do Ciebie jedynie e-maile.
Przetwarzam dane takie jak: e-mail (np. w przypadku zapisu na usługę newsletter), imię i nazwisko (np. w przypadku dokonania zakupu któregoś z moich produktów), numer IP, inne dane potrzebne do tego, abym mogła oferować produkty i usługi. NIE przetwarzam numerów Twoich kart bankowych (nie mam do nich dostępu, w sprawie polityki prywatności dokonywania płatności polecam zapoznać się z polską polityką prywatności firmy PayPal i angielską polityką prywatności firmy Payoneer.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter lub zakupu produktów. Jeśli ich nie podasz, nie będę mogła wysyłać do Ciebie wiadomości, ani innych produktów blogowych.
To samo w przypadku napisania do mnie wiadomości na którykolwiek adres e-mail podany na moim blogu. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu odpowiedzenia na Twoją wiadomość. Jeśli sobie tego życzysz, możesz napisać do mnie z prośbą o usunięcie naszej konwersacji e-mailowej i to uczynię.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
5. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi dystrybucji newslettera, biuro księgowe. Oczywiście TYLKO w zakresie umożliwiającym wykonanie danego zadania, np. wysłania e-maila lub przetworzenie zamówienia w sklepie internetowym, zaksięgowanie faktury po dokonaniu zamówienia (czego wymagają ode mnie przepisy prawne, podatkowe). Nie przekazuję Twoich danych osobowych innym firmom, które mogłyby je wykorzystać do celów np. marketingowych.
Podjęte przez Administratora środki ochrony danych:
• ochrona antywirusowa na sprzęcie wykorzystywanym do przetwarzania danych,
• dostęp do sprzętu zabezpieczony użytkownikiem i hasłem,
• dostęp do systemów, w których przetwarzane są dane zabezpieczony użytkownikiem i hasłem;
• upoważnienie pracowników do przetwarzania danych,
• zachowanie ostrożności przy korzystaniu z urządzeń mobilnych w obecności innych, by nie mogli podejrzeć danych
• dokumenty w formie papierowej odpowiednio zabezpieczone.
• umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podwykonawcami i używanymi serwisami.
• niepozostawianie na wierzchu dokumentów z danymi osobowymi,
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• Amazon– w celu przechowywania danych na serwerze (umowa powierzenia),
• Mailer Lite– w celu korzystania z systemu mailingowego (akceptacja regulaminu).
6. Na stronie www.optionargentina.com jest zainstalowana bezpłatna wersja programu umożliwiającego komentowanie wpisów DISQUS. Ja nie zbieram Twoich danych, nie administruję nimi, nie mam do nich dostępu do Twoich danych. Nie mam także dostępu do Twojego adresu e-mail. Zakładając konto, w DISQUS zgadzasz się na politykę prywatności prowadzoną przez serwis DISQUS. Administratorem Twoich danych jest DISQUS.
7. Twoje dane będą przekazywane do państw trzecich np. USA. (Facebook, Twitter, Instagram, Google, Youtube). Administrator używa podanych serwisów jako kanałów komunikacji i reklamy. Oczywiście będą to tylko firmy z państw trzecich, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield i w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
8. Twoje dane osobowe będą profilowane. Nie wywoła to wobec Ciebie żadnych konsekwencji prawnych.
9. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
10. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
11. Twoje dane będą przechowywane przez okres dystrybucji usługi newsletter.
12. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przeze mnie narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ANALIZY I STATYSTYKI
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
1) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
2) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
LOGI SERWERA
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Regulamin strony zawarty jest tutaj.

Wybierz walutę:
USD Dolar amerykański